Tjänster
BEAB - Sundsvalls Berg & Entreprenad AB

TELEFON:  070-312 58 79

E-POST: info@beab-s.se

Krossentreprenad

Krossentreprenad

Krossning av bergsmaterial.

Maskinentreprenad

Maskinentreprenad - Redskap

BEAB förfogar över grävmaskiner och hjullastare.

Kross
Vägunderhåll

Vägunderhåll

Uppgrusning av vägar.

Krossprodukter

Försäljning - Krossprodukter

Klicka på bilden för vidare information

Återvinning

Klicka på bilden för vidare information

Vinterunderhåll

Vinterunderhåll

Vi snöröjer och sandar.

Lastbilar

Lastbilar

BEAB förfogar över 3 axlade, 4 axlade och grustrailers.

Betongåtervinning

Vi återanvänder betong, tegel, schaktmassor, trä/stubbar och asfalt.

Kontakta oss för pris på ovanstående tjänster.

©  2014 Sundsvalls Berg & Entreprenad AB | Gärdevägen 1, 856 50  Sundsvall  | Telefon: 070 312 58 79  | Org.nr. 556835-3709