Återvinning
BEAB - Sundsvalls Berg & Entreprenad AB

TELEFON:  070-312 58 79

E-POST: info@beab-s.se

Sten

Sten

Enligt EU-definition skall sprängsten och skut från byggnadsentreprenader betraktas som avfall. Vi tar emot detta och krossar det till olika typer av krossmaterial som t ex bärlager.

Tegel och klinker

Tegel/Klinker/Kakel

Tegel ger inte några miljömässiga problem. Vi på BEAB krossar det och användningsorådet är oftast utfyllnader. Klinker/Kakel får inte innehålla  rester av asbest.

Stubbar och stammar

Stubbar och stammar

Stubbar och stammar flisas. Stubbar uppelas i två olika fraktioner. Alla stubbar och stammar skall vara fria från föroreningar såsom jord, sten och grus.

Oarmerad betong

Oarmerad betong

Betong som inte är armerad kan krossas om till den fraktion som man finner lämplig. Betongblocken ska vara mindre än 25x25 cm och fri från trä, plast, jord, sten och organiskt material.

Asfalt

Asfalt

Asfalten krossas ned till väggrus och kan återanvändas som ytbeläggning på grusvägar. Uppschaktade asfaltmassor skall vara fria från plast, jord, sten, trä och annat organiskt material. Så kallad tjärbränd asfalt mottas ej.

Schaktmassor

Schaktmassor

Rena schaktmassor används som fyllnadsmassor, återställning i bergtäkt, tillverkning av jord, krossning till vägprodukter.

Armerad betong

Armerad betong

Den armerade betongen är uppdelad i två fraktioner, större än 30x30 cm och mindre än 30x30 cm. Behandlingen av betong hanteras olika inför krossning beroende på blockstorlek därför är det skillnad på priserna. Armeringsjärn får inte sticka ut mer än 15 cm, det gäller båda fraktionerna.

Trävaror

Trävaror

Träavfall henteras som två varugrupper, obehandlat och behandlat trä. Obehandlat trä består av reglar, träpallar, spont, lister eller takstolar. Behandlat trä består av ytbehandlade trävaror, laminerat material, dörrar, karmar, golvbräder, masonit och spånplattor. Tryckimpregnerat virke mottas ej.

©  2014 Sundsvalls Berg & Entreprenad AB | Gärdevägen 1, 856 50  Sundsvall  | Telefon: 070 312 58 79  | Org.nr. 556835-3709